View this book in English What is a Good Teacher?
Mwalimu Mzuri Ana Sifa Zipi?
pages 31
Illustrator Marco Tibasima
Publisher: Twaweza, Raising Voices sw
Download 0.8 MB
Namna ya kutumia kijitabu hiki: - Orodhesha sifa za mwalimu bora - Mwambie rafiki yako au mwalimu mwenzio andae orodha kama hiyo na kisha ifananishe na ya kwako. - Soma kijitabu hiki pamoja na walimu wengine au wanafunzi shuleni. Kisha jadili jinsi mwalimu bora anapaswa kuwa namna gani. Waalimu: someni sehemu moja wa kijitabu hiki kila wiki wakati wa mkutano waalimu kisha jadilini jinsi ya kutekeleza mapendekezo haya. - Jadilini changamoto zinazoweza kutokea katika kufanikisha malengo haya. Kisha andaeni mbinu zinazoweza kusaidia kutatua hizo changamoto. - Wanafunzi: someni sehemu moja ya kijitabu hiki kila wiki pamoja na rafiki zenu. Kisha jaribuni kubainisha walimu wazuri katika shule yenu.
...
Download free pdfs
Free books by category
Create an account to...
View comments and discuss this book!
Before viewing or adding comments, you must create an account. It takes just seconds!
Related books: Browse all