Sign up for news and free books by email!
Available for free in Arusha! Request
Methali za Kiswahili - Kitabu cha 3
2002
Pages 44
1 copy
Maana na Matumizi
Publisher: Mkuki na Nyota Publishers sw
Hiki ni kitabu cha tatu katika mfululizo wa vitabu vya Methali za Kiswahili. Kina mambo yafuatayo: – Methali mia moja na ishirini na tano za Kiswahili; – Methali zenyewe zimepangwa kiabjadi; – Kila methali imeelezwa maana yake, hekima yake na jinsi inavyotumiwa. Ni kitabu muhimu kwa kila mwalimu na mwanafunzi wa Kiswahili, na kila aipendaye kugha hii.
...
link: https://mkukinanyota.com/product/methali-za-kiswahili-kitabu-cha-3/
...
ISBN: 9987686524
Thank you to Mkuki na Nyota Publishers