Sign up for news and free books by email!
Available for free in Arusha! Request
Methali za Kiswahili - Kitabu cha 1
2006
Pages 23
1 copy
Maana na Matumizi
Publisher: Mkuki na Nyota Publishers sw
Hiki ni kitabu cha kwanza katika mfululizo wa vitabu vya Methali za Kiswahili. Kina mambo yafuatayo: Methali mia moja na ishirini na tano za Kiswahili Methali zenyewe zimepangwa kiabjadi Kila Methali imeelezewa maana yake, hekima yake na jinsi inavyotumiwa. Ni kitabu muhimu kwa kila mwalimu na mwanafunzi wa Kiswahili, na kila aipendaye lugha hii.
...
link: https://mkukinanyota.com/product/methali-za-kiswahili-kitabu-cha-1/
...
ISBN: 9987686508
Thank you to Mkuki na Nyota Publishers
Download free pdfs
Free books by category