Maktaba.org has sponsored the creation of 3 pickleball courts in Arusha, Tanzania
You need to login to view profiles OR to update your profile

Have an account? Login

Log in
Forgot your password?
Didn't receive your confirmation email?

Create a new account

Uwajibikaji wa Kidemokrasia katika Utoaji wa Huduma
Mwongozo wa kiutendaji katika kubainisha maboresho kupitia tathmini
Published 2016
sw
Pages 100
Download 1.2 MB
Mwongozo huu unajenga hoja katika wazo la uwajibikaji wa kidemokrasia kwa kuingiza mawanda ya kisiasa ya utoaji wa huduma kwenye mjadala ambao kimsingi ulilenga kuchocheo mabadiliko ya kijamii.
...
ISBN: 9789176710784
Thank you to International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)
Have thoughts on this book?
Add a comment to get the conversation started!
Before viewing or adding comments, you must create an account. It takes just seconds!
Related books: Browse all