View this book in English Education for Self-Reliance
Elimu ya Kujitegemea
1967
pages 22
sw
Download 0.1 MB
Hotuba hii ilitolewa Machi 1967 na Rais wa Kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Julius K. Nyerere. “Ni wazi wakati umefika sasa tufikirie sana juu ya swali hili: ‘Mpango wa Elimu Tanzania umewekwa kwa sababu gani-shabaha yake ni nini?” -Julius K. Nyerere 1967
...
Source: Baba wa Taifa
Download free pdfs
Free books by category