You need to login to view profiles OR to update your profile

Have an account? Login

Log in
Forgot your password?
Didn't receive your confirmation email?

Create a new account

View this book in English Open Bible Stories
Hadithi za Biblia
Publisher Distant Shores Media
sw
Download 28.2 MB
Kitabu hiki kina hadithi hamsini za Biblia kutoka Agano la kale na Agano Jipya, mapamoja na michoro. Kinatumika kwa ajili kujifunza Biblia, kufundisha kanisani na kuwasomea watoto kwa sauti.
...
Version 4.1 - Source files Kitabu hiki kinapatikana kwa lugha mbalimbali, na pia kwa App ya Simu
...
Thank you to UnfoldingWord, Door43, OpenBibleStories.org
Have thoughts on this book?
Add a comment to get the conversation started!
Before viewing or adding comments, you must create an account. It takes just seconds!
Related books: Browse all