View this book in English The Merchant of Venice
Sign up for news and free books by email!
Mabepari wa Venisi (The Merchant of Venice)
2012
Pages 93
Written by William Shakespeare, Julius Kambarage Nyerere
Publisher: Genesis Press, Inc. sw
A Kiswahili translation of The Merchant of Venice. SHAILOKI: "Nalazimishwa na nini? Hebu niambie hilo." POSHIA: "Si tabia ya rehema kutolewa kwa lazima, huanguka kama mvua nyororo kutoka juu, ikatonekea chini: ina baraka kuwili; hubariki mtoaji, na pia mpokeaji: Ni nyingi kwa wenye vingi: Humalaiki zaidi mfalme mwenye taji kulipita taji lake; Kirungu chaake cha enzi ni cha uwezo wa muda, ambao ni afani yake ya fahari na adhama, ndiyo asili ya kucha na kuhofu wafalme. Bali rehema yazidi enzi hii ya kirungu; ndiyo yenye enzi kuu nyoyoni mwa watawala. Ni sifa yake manani, Mwenyezi Mungu mwenyewe." The Merchant of Venice is the story of Antonio and his friend Bassanio. Bassanio is in need of money so that he may woo Portia, a wealthy heiress. He asks Antonio for a loan, and Antonio agrees, even though all his money is tied up in shipping ventures. Together they go to Shylock, a moneylender, to request a long against Antonio's shipping ventures. Shylock agrees to the loan at no interest on the condition that if the debt is not repaid Shylock may collect a pound of Antonio's flesh.
...
Categories: ["Fiction / Classics", "Fiction / Literary", "Fiction / General"]
...
Translated by
Julius Kambarage Nyerere
ISBN: 1585716332
Thank you to Genesis Press, Inc.
Have thoughts on this book?
Add a comment to get the conversation started!
Before viewing or adding comments, you must create an account. It takes just seconds!
Or check out these books being discussed
Books being discussed
Related books: Browse all