Maktaba.org has sponsored the creation of 3 pickleball courts in Arusha, Tanzania
You need to login to view profiles OR to update your profile

Have an account? Login

Log in
Forgot your password?
Didn't receive your confirmation email?

Create a new account

View this book in English Reporting on Migrants and Refugees
Sign up for news and free books by email!
Kuripoti kuhusu Wahamiaji na Wakimbizi
Mwongozo wa walimu wa uanahabari
Published 2023
sw
Pages 333
Download
33.6 MB
Mwongozo huu unawawezesha walimu wa uanahabari kote duniani kushughulikia changamoto mo-jawapo za karne ya 21 — masuala ya uhamiaji na wakimbizi. Mkusanyiko huu wa moduli 13 unawapa walimu wa uanahabari mtaala mpana wenye maarifa na mambo mengi yanayohitajika kufundishia, kuchanganua, kutafiti, kuwasilisha, kuuza na kuangazia itikeli katika kuripoti kuhusu uhamiaji.Mwongozo huu ni wa kipekee kwani unashirikisha matokeo ya utafiti wa fani ya mawasiliano pamoja na sayansi za siasa na jamii. Umestawishwa na kundi la kimataifa na lililoleta pamoja tamaduni mbali mbali la watafiti wa masuala ya vyombo vya ha-bari, waelimishaji wa uanahabari na wanahabari wazoefu.Wakiutumia mwongozo huu, waelimishaji wa uanahabari wataa-sisi mtaala mpya. Wanafunzi wa uanahabari watajifunza kwam-ba masuala ya uhamiaji na uhamaji wa kulazimishwa yanahusu binadamu na ndiposa yanahitaji ufahamu wa kanuni na taarifa sahihi za kweli, vyanzo vya kuaminika na kutegemewa, kuripo-ti wakizingatia itikeli na utendaji kazi bora. Wanahabari wenye tajiriba watafaidika kwa kutumia mwongozo huu kama kifaa cha kujifundisha wenyewe, nayo mashirika ya maendeleo ya vyombo vya habari yanaweza kuushirikisha mtaala huu katika mipango yao ya mafundisho.Mazao ya huu yatakuwa ripoti pana za habari kuhusu masuala ya uhamiaji na wakimbizi kuanzia nchi wanakotoka, wanakopitia na wanakoenda, na mjadala unaoangalia pande zote ukizingatia ufahamu kamili katika nchi na tamaduni mbali mbali.“Kwa kuwa vita huanzia ndani ya akili za wanaume na wanawake, ni ndani ya akili za wanaume na wanawake ambamo lazima kinga za amani zijengwe”
...
ISBN: 9230001848
Thank you to Erich Brost Institute for International Journalism
Have thoughts on this book?
Add a comment to get the conversation started!
Before viewing or adding comments, you must create an account. It takes just seconds!
Related books: Browse all