Sign up for news and free books by email!
Login to view and post comments
Asanteni kwa vijana, wazee, walimu na wanafunzi wote walioshiriki kwenye Maadhimisho ya Kwanza ya Siku ya Kiswahili Duniani yalioyofanyika katika Elimu Yetu, jijini Arusha. Tuendelee kuwasiliana! Jiunge nasi leo ->

Je ulijifunza nini Siku ya Kiswahili? Toeni maoni

Thank you to all the youth, elders, teachers and students who participated in celebrating the first ever World Swahili Day at Elimu Yetu in Arusha, Tanzania. Let's stay in touch! Join today ->

What did you learn on Swahili Day? Leave your comments below

...
Updated ~1mo ago
by
Tunawakaribisha sana leo Saba Saba tusherehekee pamoja kwa mara ya kwanza SIKU YA KISWAHILI DUNIANI. Wazee, walimu na vijana tufundishane kuhusu historia na mustakabali wa lugha ya Kiswahili. Elimu Yetu kutakuwa mashindano, mafunzo, burudani na zaidi. Changia vitabu vya Kiswahili kwa maktaba yetu!
     -> Pakua vitabu vya Kiswahili Mtandaoni
     -> Vitabu kuhusu Tanzania
     -> Vitabu kuhusu Afrika
Leo Saba Saba tunasherehekea miaka 68 tangu Mwalimu Nyerere alipoanzisha chama cha TANU kupigania uhuru. Tanzania ilikuwaje mwaka 1954? Jisomee ->

We welcome everyone to celebrate the first ever WORLD SWAHILI DAY with us! Elders, mentors and youth at Elimu Yetu teach each other, and discuss the history and future of the Swahili language. Workshops, contests, entertainment and more. Please donate your Swahili books to our library!
     -> Teach yourself Swahili
     -> Download Swahili books online
     -> Find a Swahili Mentor
     -> Books about Tanzania
     -> Books about Africa
Today we celebrate 68 years since Julius Nyerere founded the Tanganyika African National Union to advocate for independence. What was Tanzania like in 1954? Read for yourself ->

...
Updated ~1mo ago
by
Majambo ya binadamu yana kujaa na kupwa, Yakidakwa yamejaa huongoza ushindini; yakipuuzwa, safari yote ya maisha yao haiachi maji mafu, na hujaa madhilifu. Sisi sasa twaelea katika maji makuu; Twapaswa kuyatumia yangali yakitufaa, ama sivyo tutakosa yote. -Shakespeare, Juliasi Kaizari, Tafsiri ya J. K. Nyerere

There is a tide in the affairs of men Which, taken at the flood, leads on to fortune; Omitted, all the voyage of their life Is bound in shallows and in miseries. On such a full sea are we now afloat, And we must take the current when it serves, Or lose our ventures. - Shakespeare, Julius Caesar
...
Updated 3mo ago
by
Ukidhibiti fikra za mtu, hakuna haja kudhibiti matendo yake. 
- Carter G. Woodson

"When you control a man's thinking you do not have to worry about his actions. You do not have to tell him not to stand here or go yonder. He will find his 'proper place' and will stay in it."
- The Mis-Education of the Negro by Carter G. Woodson

Free e-book & audiobook available! Read this book now ->


Art from "O Negro Cipião" by Paul Cézanne, painted 1866-1868 (Public Domain) 
...
Updated 5mo ago
by
Maktaba.org is celebrating Black History Month with our new Black History Reading List and Black History Reading Group!
...
Updated 6mo ago
by
Thank you, Kelvin! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Kelvin! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 

...
Updated 6mo ago
by
Thank you Janeth! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Janeth! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 

  • An Eye for an Eye
  • Buried Secrets

Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 


...
Updated 8mo ago
by
Thank you Laurenth! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Laurenth! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 

  • Conjugation of French Verbs
    Aspects of Education Management and School Administration 
    Sociology of Education 

Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 


...
Updated 8mo ago
by
Thank you Jackline! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Jackline! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 
...
Updated 8mo ago
by
Thank you Mary! This book is now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Mary! Kitabu hiki kinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini.
...
Updated 8mo ago
by
Thank you Catherine! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Catherine! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 

...
Updated 8mo ago
by
Thank you Ummlkhery! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Ummlkhery! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 
...
Updated 8mo ago
by
Thank you Warda! This book is now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Warda! Kitabu hiki kinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 
...
Updated 8mo ago
by
Updated 8mo ago
by
Thank you, Neema! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Neema! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 


...
Updated 8mo ago
by
Thank you Emmanuel! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Emmanuel! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 

...
Updated 8mo ago
by
Thank you Shamin! This book is now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Shamin! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 
...
Updated 8mo ago
by
Toys are children's words and play is their language. 
-Johnson John, Elimu Yetu Librarian
Midoli ni maneno ya watoto na michezo ni lugha yao.
...
Updated 8mo ago
by
Merci à Alliance Franco-Tanzanienne d'Arusha pour le généreux don de 310 livres, disponibles à la bibliothèque d'Elimu Yetu, Arusha, Tanzania. 
Thank you, Alliance Française for the generous donation of 310 books, now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Alliance Française kwa kutoa mchango wa ukarimu wa vitabu 310. Vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 

 Téléchargez votre Certificat de Reconnaissance ci-dessous! 
Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini!

...
Updated 8mo ago
by
Thank you Emmanuel! This book is now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Emmanuel! Kitabu hiki kinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 
...
Updated 8mo ago
by
Thank you Michael! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Michael! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 

...
Updated 8mo ago
by
Thank you, Salome! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Salome! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 
...
Updated 8mo ago
by
Thank you Edgiver! This book is now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Edgiver! Kitabu hiki kinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 
...
Updated 8mo ago
by
Thank you Miriam! The following books are now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Miriam! Vitabu vifuatavyo vinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 


...
Updated 8mo ago
by
Thank you Calvin! This book is now available for checkout at the Elimu Yetu Library in Arusha, Tanzania. 
Shukrani kwa Calvin! Kitabu hiki kinapatikana sasa kwa kuazima kwenye Matkaba ya Elimu Yetu, Kijenge Tindigani. 


Download your Certificate of Recognition below! 
Pakua Cheti cha Kutambua Mchango chako chini. 
...
Updated 8mo ago
by

“A genius is not born but is educated and trained” - László Polgár

Updated ~1mo ago
by
László Polgár is a Hungarian psychologist who believes that “genius is made not born.” He decided to test his theory by running an experiment to raise his three daughters to be geniuses. They didn’t go to school. When she was four years old, his eldest daughter discovered a chess board in the house, and László began to teach her. Within 6 months, she was winning against adults. After a year, she beat her father. All three daughters became chess prodigies, traveling to international championships. One was the best female chess player in the world and another took second place. Through László Polgár’s experiment we learn that all children have great potential if only we invest in them.

  • "It is very important that the child likes what they are doing; only then will it be possible to inspire a long period of fruitful labor."
  The fact that I did not send my daughters to school is, of course, connected to the fact that I hold an unfavorable opinion of it. I criticize contemporary schools because they do not educate for life, they equalize everyone to a very low level, and in addition, they do not tolerate the talented and those who diverge from the average.
  Let us take this step by step, and start with your first remark: schools do not educate for life. Is the old Latin saying “One learns not for the sake of school, but of life” pointless?
  Contemporary schools are separate from real life in that they function sort of as laboratories. There is no link with domestic or political or local public life or the everyday cares of living one’s life on the one hand, and school on the other.
  My daughters, who have never visited a school, grew up much more in the context of real life. Contemporary schools do not promote a love of learning. They do not inspire to great achievements; they raise neither autonomous people nor communally-oriented ones...
  The teacher cannot “tailor” the study material for most of the students’ individual needs. So, they cannot make each child work to their potential. Too often they must make the whole class mechanically repeat more or less identical tasks.”

Loading...

Orgs discussing

None yet